יום רביעי, 9 בינואר 2013

האותיות פורחות עכשיו אחרת


אני גאה לאמר שבחודשים האחרונים הוצאתי לאור שני ספרים קודם כל כספרים דיגיטליים.
הספרים נקראים:
'כדור הרעם' מאת עופר מוכתר
ו'בית בשיכון דרום' מאת בתיה בן איון
בקרוב תהיינה לשני הספרים גם גרסת דפוס...